Dynamisk data

Sandra Myrtue

« Tilbage til oversigten

Dynamiske data refererer til målinger af bevægelse og deformation af en struktur under forskellige belastningsforhold, såsom vind, køretøjer eller jordskælv. Disse målinger kan omfatte forskydning, hastighed, acceleration og frekvens og kan opnås ved hjælp af sensorer såsom accelerometre, flytningsmålere og strain gauges. Dynamiske data bruges til at forstå en strukturs opførsel under forskellige belastninger og kan bruges til at identificere potentielle problemer eller skader og til at overvåge effektiviteten af reparationer eller eftermonteringer.

Dynamiske data er nødvendige, når du skal arbejde med beregning af træthed fra køretøjer, forskydning fra accelerometre, vandstand, når der er bølger i vandet, vibrationsanalyse og meget mere.

Grænsen mellem dynamiske data og statiske data er ikke en streng tærskel, men generelt refererer dynamisk til alle data tæt på eller over 1 Hz af sampling. I nogle scenarier, såsom store konstruktioner, kan svingninger have frekvenser under 0,1 Hz (én svingning hvert 10. sekund). Her betragtes måling af bevægelsen stadig som dynamisk og kan analyseres med frekvensanalyse.

Dynamisk dataanalyse i strukturel sundhedsovervågning omfatter emner som:

  • Modalanalyse
  • Træthedsanalyse
  • Vibration
  • FFT (Fast Fourier Transform)
  • Bølgeanalyse (bølgeperiode, spektrum, højde, niveau)
  • Vægt i bevægelse
  • Mekanisk systemydelse (vindmøller, TMD’er, industrimaskiner)
« Tilbage til oversigten