FFT (Fast Fourier Transform)

Sandra Myrtue

« Tilbage til oversigten

I forbindelse med overvågning af konstruktioner er Fast Fourier Transform (FFT) en algoritme, der bruges til at analysere frekvensindholdet af et målt signal, såsom vibrationsdata indsamlet fra en konstruktion. FFT kan bruges til at identificere de naturlige frekvenser af en konstruktion, hvilket kan indikere tilstedeværelsen af skader eller defekter. Det er et beregningsværktøj til at konvertere tidsdomænedata til frekvensdomænedata.

I grafen nedenfor ser vi på accelerometerdata fra et accelerometer på en hængebros hænger. Ud fra tidsseriedata kan det være svært at sige med hvilken frekvens de største bevægelser sker i hængeren. Ved hjælp af en FFT-analyse viser dataene nu energi i bevægelsen ved hvert frekvenstrin. I figur 2 ser vi, hvordan der er spidser ved hver frekvens med mere energi, der viser de forskellige naturlige frekvenser af hængeren.

FFT Fast Fourier Transform
Figur 1: Acceleration fra en hængebros hænger

I accelerationsdataene fra hængeren i figur 2 antyder FFT, at frekvensen på den første mode er på ca. 0,6 Hz. Grunden til, at den første mode ikke er den største top på grafen, skyldes placeringen af accelerometeret tæt på bunden af kablet.

FFT Fast Fourier Transform
Figur 2: FFT-analyse på de samme accelerationsdata.
FFT Fast Fourier Transform
Figur 3: FFT med den første mode fremhævet til venstre, og topværdien fremhævet til højre.
« Tilbage til oversigten