Image

Hvorfor bruge et structural health monitoring system?

Ved brug af structural health monitoring er det muligt at få indsigt i den fysiske tilstand og opførsel af dine konstruktioner. Gennem dataindsamling og -analyse kan vores platform visualisere og skabe overblik over dine konstruktioner og deres nuværende og historiske tilstand. At have en digital repræsentation af den strukturelle opførsel kan være en stor hjælp til at træffe de rigtige beslutninger på det rette tidspunkt for at sikre en stabil konstruktion nu og i fremtiden.

Kort sagt kan structural health monitoring bruges til at vurdere den aktuelle strukturelle sundhed, estimering af resterende levetid, planlægning af vedligeholdelse og til at forhindre katastrofalt sammenbrud.


Hvorfor bruge structural health monitoring?

Ved brug af structural health monitoring (SHM) er det muligt at få indsigt i den fysiske tilstand og opførsel af dine konstruktioner. Gennem dataindsamling og -analyse kan vores platform visualisere og skabe overblik over dine konstruktioner og deres nuværende og historiske tilstand. At have en digital repræsentation af den strukturelle opførsel kan være en stor hjælp til at træffe de rigtige beslutninger på det rette tidspunkt for at sikre en stabil konstruktion nu og i fremtiden.

Kort sagt kan structural health monitoring bruges til at vurdere den aktuelle strukturelle sundhed, estimering af resterende levetid, planlægning af vedligeholdelse og til at forhindre katastrofalt sammenbrud.


Hvad koster det ikke at bruge SHM?

Storebæltsbroen
vedligeholdelse omkostninger bro
Storstrømsbroen
nedetid bro
Kollaps i Genova
brokollaps italien

Store omkostninger til vedligehold

Lang nedetid

Ulykker og dødsfald

Storebæltsforbindelsen har allerede brugt flere hundrede millioner kroner på vedligeholdelse med en forventning om en stigende udgift i fremtiden. Muligheden for at bruge structural health monitoring til at få indsigt ind i broernes tilstand kan give enorme besparelser.

Traditionelt har alt vedligeholdelsesarbejde været udført ud fra faste tidsplaner, hvor det nu er muligt at lave vedligeholdelse ud fra den reelle tilstand. Hvis udskiftning af lejer kan skubbes bare få år, kan det potentielt give millioner i besparelser over en længere årrække.

Læs mere om hvordan KI hjalp Storebælt

I 2011 blev der fundet 11 revner i Storstrømsbroen der endte med at sætte en stopper for togtrafik i flere uger, og satte en langvarig stop for godstog. Hvis først skaden er sket eller har udviklet sig for meget kan det skabe nedlukninger der kan have kæmpe økonomiske konsekvenser.

Structural health monitoring (SHM) kan hjælpe med at finde de svage punkter inden skaden sker eller oplyse om dem inden de er for store til at udbedre. Der var ikke SHM på Storstrømsbroen før revnerne blev fundet, men det blev brugt efter skaden var sket til at minimere nedlukningen uden at sætte trafikanter i fare.

Foto credit: Thue C. Leibrandt

Læs mere om nedlukningen af Storstrømsbroen

Det værste scenarie for konstruktioner vil altid være totalt kollaps. I 2018 styrtede en motorvejsbro i Genova, Italien sammen og kostede 43 mennesker livet. Structural health monitoring giver større sikkerhed i konstruktioner ved at give indsigt ind i konstruktionens tilstand.

Viden om tilstand kan være forskellen imellem rettidig handling og katastrofale konsekvenser.

Læs mere om brokollapset i Genova

Hvad koster det ikke at bruge SHM?

Storebæltsbroen

bro omkostninger vedligeholdelse

Store omkostninger til vedligehold

Storebæltsforbindelsen har allerede brugt flere hundrede millioner kroner på vedligeholdelse med en forventning om en stigende udgift i fremtiden. Muligheden for at bruge structural health monitoring til at få indsigt ind i broernes tilstand kan give enorme besparelser.

Traditionelt har alt vedligeholdelsesarbejde været udført ud fra faste tidsplaner, hvor det nu er muligt at lave vedligeholdelse ud fra den reelle tilstand. Hvis udskiftning af lejer kan skubbes bare få år, kan det potentielt give millioner i besparelser over en længere årrække.

Læs mere om hvordan KI hjalp Storebælt

Storstrømsbroen

bro nedetid Storstrømsbroen

Lang nedetid

I 2011 blev der fundet 11 revner i Storstrømsbroen der endte med at sætte en stopper for togtrafik i flere uger, og satte en langvarig stop for godstog. Hvis først skaden er sket eller har udviklet sig for meget kan det skabe nedlukninger der kan have kæmpe økonomiske konsekvenser.

Structural health monitoring (SHM) kan hjælpe med at finde de svage punkter inden skaden sker eller oplyse om dem inden de er for store til at udbedre. Der var ikke SHM på Storstrømsbroen før revnerne blev fundet, men det blev brugt efter skaden var sket til at minimere nedlukningen uden at sætte trafikanter i fare.

Foto credit: Thue C. Leibrandt

Læs mere om nedlukningen af Storstrømsbroen

Motorvejsbro i Genova

brokollaps italien

Ulykker og dødsfald

Det værste scenarie for konstruktioner vil altid være totalt kollaps. I 2018 styrtede en motorvejsbro i Genova, Italien sammen og kostede 43 mennesker livet. Structural health monitoring giver større sikkerhed i konstruktioner ved at give indsigt ind i konstruktionens tilstand.

Viden om tilstand kan være forskellen imellem rettidig handling og katastrofale konsekvenser.

Læs mere om brokollapset i Genova

KI monitorering tilbyder

rådgivning monitorering konstruktioner

Rådgivning

KI Monitorering er en del af KI Rådgivende Ingeniører, som består af både konstruktionsingeniører, softwareudviklere og designere. Sammen kan vi hjælpe med alt fra life-expectancy analyser og eksperimentelle målinger til komplet systemdesign.

Læs mere om vores rådgivning

datalogger

Hardware

KI tilbyder sensorer og dataloggere til enhver opgave af højeste kvalitet. Vi kan både hjælpe med at vælge de rigtige typer og placeringer samt installere dem på konstruktionerne.

Læs mere om vores hardware.

cloud monitorering platform

Senmos - Cloud platform

KI's egen SHM platform Senmos gør det nemt at se præcis de data, du har mest brug for. Vi hjælper med opsætning, så softwaren er tilpasset den enkelte kunde. Senmos kan tilgås direkte fra din browser.

Læs mere om Senmos

KI monitorering tilbyder

rådgivende ingeniører monitorering
datalogger monitorering
structural health monitoring cloud platform

Rådgivning

Hardware

Senmos - Cloud platform

KI Monitorering er en del af KI Rådgivende Ingeniører, som består af både konstruktionsingeniører, softwareudviklere og designere. Sammen kan vi hjælpe med alt fra life-expectancy analyser og eksperimentelle målinger til komplet systemdesign.

Læs mere om vores rådgivning

KI tilbyder sensorer og dataloggere til enhver opgave af højeste kvalitet. Vi kan både hjælpe med at vælge de rigtige typer og placeringer samt installere dem på konstruktionerne.

Læs mere om vores hardware.

KI's egen SHM-platform Senmos gør det nemt at se præcis de data, du har mest brug for. Vi hjælper med opsætning, så softwaren er tilpasset den enkelte kunde. Senmos kan tilgås direkte fra din browser.

Læs mere om Senmos

Kontakt

Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde, så kontakt lederen af vores monitoreringsafdeling Kasper Myrtue, eller læs vores brochure.
Image

Kasper Myrtue
Leder af KI Monitorering
kmy@ki.dk
+45 31 41 86 99