Flytningsmåler

Sandra Myrtue

« Tilbage til oversigten

Flytningsmålere, også kendt som lineære flytningssensorer, er en type sensor, der bruges til at måle den lineære forskydning eller position af et objekt. Flytningsmålere anvendes ofte i monitorering til at måle bevægelse og deformation af en konstruktion under forskellige belastningsbetingelser.

Flytningsmålere kan tage mange former, men de virker alle ved at konvertere den lineære bevægelse eller forskydning af et objekt til et elektrisk signal, der nemt kan læses og bearbejdes. De mest almindelige typer af flytningsmålere inkluderer:

 • Lineære variable differentieltransformere (LVDT’er), der består af en primær spole og to sekundære spoler.
 • Lineære potentiometre, der består af en resistiv komponent og en glidende kontakt.
 • Kapacitive målere, der består af to elektroder, hvoraf den ene er fast og den anden er bevægelig.
 • Trådmålere, som er flytningssensorer, der bruger en tråd på en roterende akse, der oprulles for at måle afstande.
 • Lasermålere, der finder afstanden til en overflade eller refleks.

Det udgående signal fra flytningsmålere i monitorering er normalt et analogt signal i form af en spænding eller strøm, der er proportional med forskydningen af det målte objekt.

Flytningsmålere anvendes ofte sammen med andre typer sensorer, såsom accelerometre og spændingsmålere, for at give en mere komplet forståelse af en konstruktioners adfærd under forskellige laster.

Almindelige anvendelser af flytningsmålere i overvågning af konstruktioner inkluderer:

 • Måling af forskydning af en konstruktion forårsaget af ændringer i temperatur eller luftfugtighed.
 • Måling af forskydning af en konstruktion forårsaget af laster fra vind eller bølger.
 • Måling af forskydning af en konstruktion forårsaget af jordskælv eller anden seismisk aktivitet.
 • Måling af forskydning af en konstruktion forårsaget af bevægelse af jorden under den.
 • Måling af forskydning af en konstruktion forårsaget af konstruktionens egen bevægelse, såsom udvidelse og sammentrækning af broer.
 • Måling af forskydninger ved udvidelsesled i broer.
 • Måling af forskydninger ved brolejer.
 • Måling af afstand mellem brodæk i broer med flere separate dæk.

Især bruges flytningssensorer til at måle forskydningen af broer, bygninger, tårne, dæmninger og andre konstruktioner. Ved at måle forskydningen af disse konstruktioner kan ingeniører bestemme den overordnede tilstand af konstruktionen og identificere potentielle problemer eller skader.

Synonymer:
Lineær flytningssensor
« Tilbage til oversigten