Ugyldig data

Sandra Myrtue

« Tilbage til oversigten

Ugyldig data er et almindeligt problem indenfor monitoreringssystemer, der anvender sensorer. Det henviser til data, der ikke repræsenterer den fysiske tilstand af den overvågede konstruktion og kan føre til forkerte konklusioner, hvis det ikke identificeres og håndteres korrekt. Nogle almindelige typer af ugyldig data, der findes i monitorering, omfatter:

1. Statisk data:
Dette sker, når data fortsætter med at blive indsendt til systemet med nye tidsstempler, men værdierne forbliver konstante. Dette kan skyldes sensorfejl, såsom en fysisk eller digital funktionsfejl, hvor sensoren ikke længere måler konstruktionens fysiske karakteristika. Et eksempel kunne være en forskydningsensor, hvor vedhæftningen er brudt, så sensoren kun måler én position. Et andet eksempel kunne være en datalogger, der mister forbindelsen til sensoren og kontinuerligt sender den sidste værdi.

ugyldig data monitorering overvågning af konstruktioner

2. Overdreven støj:
Dette sker, når data pludselig bliver fyldt med elektrisk støj, hvilket kan skyldes fejl i sensoren eller ledninger, der går til dataloggeren. Støj fra ledninger kan stamme fra flere kilder, såsom andre elektriske enheder i nærheden, der genererer elektromagnetiske signaler, der interfererer med det analoge signal eller fra brud i ledningen, der fører til signaler fra andre sensorer eller elektronik. Almindelige løsninger omfatter at tjekke ledningerne fra datalogningsenheden til sensoren og at slukke og tænde udstyret igen.

ugyldig data monitorering overvågning af konstruktioner

3. Udtømt data:
Analoge signaler har faste grænser, der beskriver det fysiske signal fra sensorerne. Når en målt analog værdi er over eller under denne fastsatte grænse, returnerer sensoren ugyldige data. Et eksempel kan være en sensor med et strømsignal, der sender data mellem 4 mA og 20 mA og returnerer 3 mA, som er under sensorens fastsatte grænse og ikke skal betragtes som en korrekt fysisk værdi, men som et ugyldigt datapunkt.

ugyldig data monitorering overvågning af konstruktioner

4. Spikes:
Dette sker, når enkelte eller få datapunkter pludselig har en stor ændring i værdi i forhold til resten af dataene. Spikes kan skyldes sensorfejl eller elektrisk støj.

ugyldig data monitorering overvågning af konstruktioner

5. Menneskelig indgriben:
Ugyldig data kan også referere til data, hvor sensoren måler korrekt, og den fysiske værdi er inden for intervallet, men målingen viser ikke en værdi på grund af menneskelig indgriben. Dette kan forekomme under reparationer, inspektioner eller konstruktion, hvor måleudstyret eller placeringen er sat ud af regelmæssig drift. Data kan sommetider ikke skelnes fra korrekte data. Et eksempel kunne være en forskydningssensor fra et broleje, der løsnes fra lejet under reparationer, men stadig sender en måling til systemet, værdien er så bare en løsrevet sensor. Alarmer kan forekomme under disse reparationer, men dataene skal betragtes som ugyldige og ikke alarmgivende.

ugyldig data monitorering overvågning af konstruktioner

Det er vigtigt for ingeniører at være i stand til at identificere og håndtere ugyldige data korrekt for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af monitorering.

« Tilbage til oversigten