Alarmer

Sandra Myrtue

« Tilbage til oversigten

Strukturelle tilstandsovervågningsalarmer er et afgørende værktøj til at sikre sikkerheden og integriteten af strukturer såsom broer og bygninger De overvåger sensordata for at opdage potentielle problemer og advare de relevante parter.

Der er forskellige typer alarmer, der kan bruges i forskellige situationer:

  • Grænseoverskridende alarmer – Disse alarmer udløses, når en sensoraflæsning overstiger en foruddefineret tærskel, hvilket indikerer, at konstruktionen nærmer sig eller overskrider dens designgrænser og kræver yderligere undersøgelse.
  • Korrosionsalarmer – Disse alarmer udløses, når fugtighedsniveauer eller andre korrosionsfaktorer overstiger en tærskel, hvilket potentielt indikerer et korrosionsproblem.
  • Mekaniske alarmer – Disse alarmer udløses, når sensorer registrerer et potentielt mekanisk problem, såsom overvågning af strømforbrug, for at detektere en fejl.
  • Temperaturalarmer – Disse alarmer udløses, når en sensoraflæsning overstiger en foruddefineret tærskel, hvilket indikerer, at konstruktionen oplever for store temperaturændringer.
  • Vibrationsalarmer – Disse alarmer udløses, når en sensoraflæsning overstiger en foruddefineret tærskel, hvilket indikerer, at konstruktionen oplever for kraftige vibrationer.
  • Seismiske alarmer – Disse alarmer udløses, når en sensoraflæsning overstiger en foruddefineret tærskel, hvilket indikerer, at konstruktionen oplever seismisk aktivitet.
  • Multifaktoralarmer – Disse alarmer tager flere faktorer i betragtning, såsom en kombination af sensoraflæsninger og miljøfaktorer, for at detektere potentielle problemer.

Dette er blot nogle få eksempler på de typer af alarmer, der kan bruges i strukturel tilstandsovervågning, og forskellige systemer kan have forskellige typer af alarmer afhængigt af de specifikke krav og risici ved den struktur, der overvåges. Målet med disse alarmer er at opdage potentielle problemer tidligt, hvilket giver mulighed for rettidig indgriben og forebyggende vedligeholdelse, som i sidste ende sikrer konstruktionens sikkerhed og levetid.

Alarmerne kan antage forskellige former, såsom simple tærskelværdier for forskydning eller temperatur, eller mere komplekse beregninger, der tager højde for flere faktorer og hastigheden af ændringer. I visse tilfælde er det ikke kun sensorværdierne, der er vigtige, men også omstændighederne omkring dem. For eksempel, hvis en bro udstyret med accelerometre og strain gauges begynder at registrere større værdier fra mindre køretøjer, kan det tyde på, at noget har ændret sig i konstruktionen. Selvom de målte accelerationer ikke er større end tidligere målinger, viser de sammen med informationen om køretøjet en forskel i den strukturelle adfærd.

Det er vigtigt at bemærke, at alarmerne ikke nødvendigvis er beregnet til at træffe øjeblikkelige handlinger, såsom at lukke en bro eller evakuere en bygning, men snarere for at advare ingeniører om potentielle problemer, der kræver yderligere undersøgelse. Som følge heraf er der to typer alarmer:

  • Aktionsalarmer – Disse alarmer udløses, når en konstruktion er i risiko for øjeblikkelig fejl, såsom i tilfælde af, at en bro ikke er sikker for tog at krydse og kræver øjeblikkelig handling for at forhindre en katastrofe.
  • Undersøgelsesalarmer – Disse alarmer udløses, når en ændring i konstruktionen kræver yderligere undersøgelse, men er ikke en indikation af forestående katastrofal svigt. Dette kunne være, at luftfugtigheden inde i et hovedkabel på en hængebro når det punkt, hvor korrosion kan begynde at opbygge.

I begge tilfælde er det afgørende for bygningsingeniører let at kunne undersøge årsagen til alarmen og fastslå dens gyldighed under hensyntagen til eventuelle uforudsete omstændigheder, fejlværdier eller fejl i systemet.

Synonymer:
SHMS alarmer, SHMS advarsler, Aktionsalarmer, Undersøgelsesalarmer
« Tilbage til oversigten