Brolejemonitorering

Sandra Myrtue

« Tilbage til oversigten

Brolejer er en kritisk komponent i brokonstruktioner, da de er ansvarlige for at lade broen reagere på miljømæssige og dynamiske laster uden at forårsage cyklisk skade på broens søjler. Den korrekte funktion og ydeevne af brolejer er af afgørende betydning, da et svigt af disse lejer kan føre til betydelige strukturelle skader eller endda kollaps af broen.

Overvågning af brolejer er en væsentlig opgave inden for overvågning af broer, da det giver mulighed for at forudsige lejets resterende levetid, vurdering af den aktuelle ydeevne og forståelse af den aktuelle tilstand. Dette kan opnås ved brug af forskellige sensorer, såsom tryksensorer, forskydningssensorer og temperatursensorer.

Tryksensorer kan installeres i lejet for at overvåge laster, hvilket kan hjælpe med at bestemme, om brobelastningerne er inden for designspecifikationerne.

Forskydningssensorer kan installeres på lejet og fortæller om lejet bevæger sig inden for designspecifikationerne og bruges til at estimere lejets resterende levetid. For eksempel vil lejematerialet ved glidelejer have en forventet levetid afhængig af den bevægede afstand, da materialet gradvist slides væk under broens bevægelse. Ved at overvåge broens bevægelse ved hjælp af forskydningssensorer er det muligt at bestemme lejets resterende levetid og vurdere dets aktuelle tilstand.

Temperatursensorer kan også installeres i lejet, som kan hjælpe med at detektere unormale temperaturændringer. Dette kan indikere problemer som lejefejl eller fejljustering, som kan løses, før de fører til væsentlige strukturelle skader.

« Tilbage til oversigten